ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

Čištění kanalizace

1)Tlakové čištění kanalizace vysokotlakým zařízením

2)Elektromechanické čištění kanalizace pomocí zařízení Rothenberg R600 s

    pružinami o průměrech 16 a 22 mm s množstvím různých vyměnitelných nástavců

3) Revize kanalizace TV kamerou od DN 80 do DN 2000 (viz popis kamera)

4)Čištění revizních šachet a dešťových vpustí

5)OdStranění pevných překážek z potrubí – Odstranění prorůstajících kořenů do potrubí