BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY

Před započetím samotné opravy je nutné sanovaný úsek vyčistit vysokotlakým zařízením odpřípadných nánosů, nečistot či volných částic na povrchu potrubí. Poté je pořízen kontrolnívideozáznam pomocí TV průmyslové kamery.

Je-li povrch zbaven nečistot a charakter poruchy ( prasklina, rozsazený spoj, proraženépotrubí ) odpovídá původní identifikaci závady, provede se lokální sanace – KS-Part. Namístě se namíchá potřebné množství samoreakční sanační pryskyřice CarboLith PL, jejížreakční doba – 8 minut- 90 min – je zvolena dle času potřebného pro zavedení a umístěnínosiče hmoty tzv. PAKRU do potrubí na místo opravy. Namíchanou hmotou je poté nasycenatkanina vyrobená z alkalicky rezistentních kompozitních vláken specifického vzoru akonstrukce, které mají vliv na výsledné mechanicko fyzikální vlastnosti vytvrzeného prstence.

Tkanina Komplex RT600/S450 125. Takto připravený materiál je navinut na PAKR jež jevtažen či zavezen pomocí samochodného vozíku do potrubí na místo opravy. Přesné umístění uvnitř potrubí je provedeno za pomocí TV průmyslové kamery. Po umístění je pakr natlakován na 1,5 až 2 bary, čímž dojde k vodonepropustnému tlakovému spojení nasycené sanačnítextílie se stěnou opravovaného potrubí. Od doby započetí reakce je takto natlakovaný pakrponechán na místě nezbytný technologický čas pro vytvrdnutí a ukončení reakce, který činí1-2 hodiny v závislosti na typu zvolené pryskyřice. Poté je pakr vypuštěn, vytáhnut a je

Sanační pryskyřice CarboLith PL se užívá pro lokální opravy rozsazených hrdlových spojů,podélných a příčných prasklin, proražených či staticky narušených potrubí. Jejich specifickévlastnosti je předurčují k provádění náročnějších oprav i v místech s přítoky tlakové vody,k vlhkým povrchům či méně korozí narušeným materiálům.