VÝVOZY JÍMEK A LAPOLŮ

Vývozy jímek a lapolů včetně likvidace tekutých odpadů

1) Vývozy a vyčištění tukových lapolů

2) Vývozy a vyčištění odlučovačů ropných látek

3) Výměny filtračních vložek v lapolech

4) Vývoz a čištění septiků a jímek