SPECIÁLNÍ PRÁCE

– Opravy a výměny kanalizačního potrubí v objektech

– Drobné instalatérské práce

– Bezvýkopové opravy kanalizace (viz sanace potrubí)

– Zjišťování trasy potrubí pomocí sondy

– Zkoušky těsnosti potrubí