REVIZE TV KAMEROU

TV inspekce potrubí

Revize potrubí kamerovým systémem je důležitou součástí naší nabídky služeb.Pro vyhledání problémů spojených s funkčností potrubí je nutné znát stav uvnitřpotrubí a poté navržení konkrétního řešení opravy.Bez TV revize kamerou se dnes již neobejde ani žádná nově vybudovanákanalizace – ZTV, kanalizace v areálu nových firem a objektů, kanalizační stokyokolo silnic a dálnic.

TV systém pro profily DN 80 – DN 200:

v potrubí do DN 200 (jedná se většinou o vnitřní rozvody potrubí) se využívápřenosný TV systém, tzv. nástrčné kamery . Tento systém má dle konkrétníchpodmínek dosah cca 50 m ze vstupního revizního otvoru – revizní šachta,čistící kus nebo jej lze použít po odmontování sanitární keramiky i zkoncového bodu po spádu. Tímto systémem lze lokalizovat a definovatproblém v potrubí. Součástí výstupu je videozáznam na DVD nebo SDkartu, protokol o průběhu prohlídky a fotografie případných nejzávažnějšíchproblémů. Nedílnou součástí revizní zprávy je i návrh možných oprav.

TV systém pro profily DN 150 – DN 2000:

mobilní samochodné TV inspekční zařízení se používá pro TV inspekce potrubí, kde je požadováno přesné zmapování vnitřku potrubí. Toto zařízení s dosahem 160 m, je osazeno výklopnou rotační hlavou, která umožňuje prohlédnutí celého povrchu potrubí, zmapování zaústění a stavu přípojek, zmapování napojení potrubí v revizních šachtách. Výstup na DVD obsahuje záznam TV kamery , protokol o prohlídce se všemi nálezy, protokol o spádovosti potrubí. I zde je nedílnou součástí revizní zprávy návrh možných oprav .