Bezvýkopová oprava potrubí

Technologický postup

 

Před započetím samotné opravy je nutné sanovaný úsek vyčistit vysokotlakým zařízením od

případných nánosů, nečistot či volných částic na povrchu potrubí. Poté je pořízen kontrolní

videozáznam pomocí TV průmyslové kamery.

 

Je-li povrch zbaven nečistot a charakter poruchy ( prasklina, rozsazený spoj, proražené

potrubí ) odpovídá původní identifikaci závady, provede se lokální sanace - KS-Part. Na

místě se namíchá potřebné množství samoreakční sanační pryskyřice CarboLith PL, jejíž

reakční doba – 8 minut- 90 min - je zvolena dle času potřebného pro zavedení a umístění

nosiče hmoty tzv. PAKRU do potrubí na místo opravy. Namíchanou hmotou je poté nasycena

tkanina vyrobená z alkalicky rezistentních kompozitních vláken specifického vzoru a

konstrukce, které mají vliv na výsledné mechanicko fyzikální vlastnosti vytvrzeného prstence.

 

Tkanina Komplex RT600/S450 125. Takto připravený materiál je navinut na PAKR jež je

vtažen či zavezen pomocí samochodného vozíku do potrubí na místo opravy. Přesné umístění 

uvnitř potrubí je provedeno za pomocí TV průmyslové kamery. Po umístění je pakr natlakován 

na 1,5 až 2 bary, čímž dojde k vodonepropustnému tlakovému spojení nasycené sanační

textílie se stěnou opravovaného potrubí. Od doby započetí reakce je takto natlakovaný pakr

ponechán na místě nezbytný technologický čas pro vytvrdnutí a ukončení reakce, který činí

1-2 hodiny v závislosti na typu zvolené pryskyřice. Poté je pakr vypuštěn, vytáhnut a je

pořízen videozáznam zasanovaného úseku.

 

Sanační pryskyřice CarboLith PL se užívá pro lokální opravy rozsazených hrdlových spojů,

podélných a příčných prasklin, proražených či staticky narušených potrubí. Jejich specifické

vlastnosti je předurčují k provádění náročnějších oprav i v místech s přítoky tlakové vody,

k vlhkým povrchům či méně korozí narušeným materiálům.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.